Jubileum 650 25 éves a TTK

Szabadfi Krisztina Tehetséggondozó Program

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar SZABADFI KRISZTINA TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMOT (SZKTP) hirdet.

A PTE Természettudományi Kar tehetséggondozó programja Szabadfi Krisztina nevét viseli. A tragikus hirtelenséggel elhunyt fiatal és tehetséges kutató nagy ívű tudományos életpálya előtt állt, elhivatottsága, a tudományos munka iránti alázata példaként szolgálhat mindenki számára.

Az SZKTP részei:

  • Tálentum ösztöndíj
  • Sportösztöndíj
  • Alkotó zóna
  • Tutor network
  • Szentágothai Szakkollégium

TTK logóTálentum ösztöndíj

A BSc képzések első félévére felvett hallgatók - bázisfélév híján - nem kapnak tanulmányi ösztöndíjat. Ez az anyagi lehetőségeik átmeneti beszűkülését eredményezheti. Erre tekintettel, azoknak az első félévre beiratkozó BSc-s hallgatóknak, akik tehetségüket középiskolai tanulmányaik során sikeres OKTV-szerepléssel bizonyították, egy félévre szóló, ún. Tálentum ösztöndíjjal támogatást nyújt a Kar.

Ugyancsak egy félévre szóló Tálentum ösztöndíjjal támogatást nyújt a Kar az MSc képzéseire felvett hallgatóknak tanulmányaik első félévére, amennyiben tehetségüket alapképzésük során sikeres OTDK szerepléssel bizonyították.

Leadási határidő: 2016. szeptember 26. 12:00

A Tálentum ösztöndíj kiírása a 2016/17-es tanévre

Sportösztöndíj

Ezt a támogatási formát a Karon önköltséges képzés keretein belül tanuló első évfolyamos sportszervező és testnevelő-edző szakos hallgatók részére kínáljuk. Az önköltség-mérséklést pályázat útján ítéli meg a Kar, és olyan hallgatók kaphatják, akik:

  • kiemelkedő sporttevékenységük révén hazai és/vagy nemzetközi megmérettetéseken kiemelkedő eredményt értek el,
  • rendelkeznek középfokú államilag elismert „C” típusú nyelvvizsgával,
  • a felvételi eljárás során magas pontszámot értek el, illetve
  • szociálisan rászorulnak az önköltség mérséklésére.

A Sportösztöndíj a 2013/14-es tanévtől indul.

Alkotó zóna

A PTE TTK – igény szerint – elmélyült kutatásra és tanulásra is alkalmas, csendes, úgynevezett „bulimentes” kollégiumi helyeket ajánl fel a pályázók számára. Az alprogram, amelyben résztvételnek nem feltétele a szakkollégiumi tagság, a 2013/2014-es tanévtől indult.

További információ és jelentkezés a Szentágothai János Szakkollégiumnál, Pinczehelyi Zitánál: pzita.

Tutor network

A PTE TTK a tehetséges, mesterképzésben résztvevő hallgatóinak a diplomamunka megírásához és egyéb tudományos tevékenység támogatásához doktorandusz hallgató tutorokat biztosít a Szentágothai Szakkollégium Egyesület tagjai közül, ezzel is erősítve a tudományos pályára lépés esélyeit. Az alprogram a 2013/2014-es tanévtől indul, nem feltétele a szakkollégiumi tagság.

További információ és jelentkezés a Szentágothai János Szakkollégiumnál, Pinczehelyi Zitánál: pzita.

SZJSZK logóSzentágothai Szakkollégium

A karon működő Szentágothai Szakkollégium olyan transzdiszciplináris képzéseket biztosít elsősorban a természettudományok hallgatói számára, amelyben megjelennek a tanrendben nem szereplő, a tananyaggal mégis összefüggő témakörök. A Szakkollégium (http://szjszk.ttk.pte.hu/) kiemelt feladata a közösségépítés.

Elérhetőségek:

PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok